Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company

Joint Stock Company

Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company is an Exclusive Distributor of SHIMADZU, a famous brand of analytical instruments, since 2000 in Viet Nam

Nexera lite inert - High Performance Liquid Chromatography

Nexera lite inert  High Performance Liquid Chromatography     Quá trình phân tích protein ví dụ như các thuốc kháng thể yêu cầu việc vận hành rất cẩn thận ...

PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI (VOCs) TRONG NƯỚC BẰNG HỆ THỐNG GCMS GHÉP NỐI PURGE AND TRAP

Phương pháp xác định hàm lượng các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs )trong mẫu nước uống được quy định trong tiêu chuẩn US EPA Method 524.2 sử dụng hệ thống sắc kí khí khối phổ ghép nối purge and ...

Đơn giản hóa quy trình phân tích EO và 2-CE bằng HS Trap-GCMS

Các phương pháp phân tích EO và 2-CE thông thường, như QuOil (CEN/TS 17062:2019 sửa đổi) và QuEChERS (EN 15662), yêu cầu kỹ thuật cao và có độ lặp lại không cao (do đặc tính dễ bay hơi). Vì vậy, Shimadzu đề xuất phương ...

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 6)

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 6) Shimadzu's Tech-celeration Solutions for Pharma Diễn giả: Dr. Pravin Konde Chuyên gia sản phẩm Shimadzu (Asia ...

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 5)

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 5) Shimadzu’s Comprehensive Nitrosamines Workflow Diễn giả: Jackie  Trợ lý giám đốc sản phẩm Shimadzu (Asia ...

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 4)

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 4) Shimadzu’s Advanced Natural Products Workflow Diễn giả: Dr. Nicole Zang Assistant Product Manager Shimadzu (Asia Pacific) Dr. Chua Chin ...

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 3)

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 3) Shimadzu’s Work-From-Anywhere QA/QC Workflow  Diễn giả: Dr. Kanimozhi Sivarajan Assitant Infomatics Manager Shimadzu (Asia Pacific) Tan Vin Tho Technical Support ...

Shimadzu Work-From-Anywhere QA/QC Workflow

Shimadzu’s Work-From-Anywhere QA/QC Workflow Diễn giả: Dr. Kanimozhi Sivarajan Assitant Infomatics Manager Shimadzu (Asia Pacific) Tan Vin Tho Technical Support Engineer Shimazu (Asia Pacific) Tóm tắt: Hệ ...

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 2)

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 2) Shimadzu’s Total BioPharma Workflow Diễn giả: Dr Wang Tian Hua Chuyên gia sản phẩm Shimadzu (Asia Pacific)  Dr Lu Yong Hai Trợ lý ...

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 1)

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 1) Shimadzu’s Unique Drug Discovery Workflow Diễn giả: David Chan Trợ lý giám đốc sản  phẩm  Shimadzu (Asia Pacific) Kosuke Nakajima Trợ lý ...