Shimadzu Việt Nam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company

Joint Stock Company

Shimadzu Vietnam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company is an Exclusive Distributor of SHIMADZU, a famous brand of analytical instruments, since 2000 in Viet Nam

Các phương pháp phân tích EO và 2-CE thông thường, như QuOil (CEN/TS 17062:2019 sửa đổi) và QuEChERS (EN 15662), yêu cầu kỹ thuật cao và có độ lặp lại không cao (do đặc tính dễ bay hơi). Vì vậy, Shimadzu đề xuất phương pháp HS Trap-GCMS (Hệ GC-MS/MS, sử dụng kỹ thuật tiêm pha hơi) với một số ưu điểm sau:

 • Độ lặp lại cao.
 • Quy trình xử lý mẫu đơn giản.
 • Độ nhạy ưu việt (phương pháp có độ chọn lọc cao và kỹ thuật tiêm mẫu pha hơi có tác dụng làm giàu mẫu).
Shimadzu đã phát triển 03 phương pháp dựa trên hệ GC-MS/MS, sử dụng kỹ thuật tiêm mẫu pha hơi, phù hợp cho các nhu cầu ứng dụng khác nhau. Trong cả 03 phương pháp, giới hạn định lượng (LOQ) đều đạt giá trị MRL theo EU.
                   

1.Hiệu ứng lưu tối thiểu (hệ thống dây chuyển mẫu NX)

Chất liệu trơ và độ dài cực ngắn (30cm) giảm thiểu tối đa sự hấp thụ của chất phân tích và hiện tượng bè rộng peak, tránh nhiễm chéo giữa các mẫu.
Sau đây là 02 sắc ký đồ của mẫu “Nước tinh khiết” (đường màu hồng – blank), chạy ngay sau mẫu “Hương cà phê”.
                   

2.Bảo trì đơn giản (GCMS NX)

Shimadzu phát triển 03 chức năng mới, với dòng GCMS-NX:
 • ClickTekTM bảo trì cổng tiêm với 1-chạm: dùng cần gạt để mở/ khóa nắp giữ của liner mà không cần dụng cụ.
 • Easy Stop giảm thời gian bảo trì: chức năng tự động báo cáo tiến trình và thao tác của quá trình bảo trì.
 • Active Time Management xem thời gian còn lại của thao tác tuning, batch, …

3.Tối ưu hóa độ linh động và tải lượng phân tích (UFMS)

Sự kết hợp nhiều chế độ tiêm (pha lỏng và pha hơi) và nhiều chế độ đo (MRM, SIM và Scan) phù hợp cho nhiều ứng dụng:
 • Sàng lọc chất phân tích, định tính và định lượng;
 • UFMS đảm bảo độ nhạy ở tốc độ thường và tốc độ cao
                   

                   Sắc ký đồ của Thiobencard ở 5 pg/µL (n=5) ở 02 thiết bị đo khác nhau
 

4.Hệ thống phân quyền, bảo mật tuyệt đối

Shimadzu luôn không ngừng đổi mới công nghệ để nâng cao tính bảo mật và an toàn dữ liệu:
 • Bảo vệ và bảo mật dữ liệu khỏi các truy cập không được phép.
 • Quy định lưu trữ hồ sơ và toàn bộ tài khoản truy cập.
 • Tính xác thực và minh bạch thông tin theo các quy chế, ví dụ FDA 21 CFR Part 11.