Shimadzu Việt Nam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company

Joint Stock Company

Shimadzu Vietnam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company is an Exclusive Distributor of SHIMADZU, a famous brand of analytical instruments, since 2000 in Viet Nam

Nexera lite inert 
High Performance Liquid Chromatography
 

 

Quá trình phân tích protein ví dụ như các thuốc kháng thể yêu cầu việc vận hành rất cẩn thận và tỉ mỉ bởi vì các dung môi có nồng độ muối cao có thể ăn mòn hệ thống. Thêm vào đó, sự hấp thụ của các protein lên bề mặt kim loại thường dẫn đến hiệu năng sắc ký đồ bị giảm.
 
Nexara lite inert là một hệ HPLC ổn định và sẽ loại trừ được các nguy cơ ăn mòn bởi các pha động có hàm lượng muối cao và sự hấp thu của mẫu lên bề mặt kim loại. Sẽ giúp cho việc cải thiện chất lượng dữ liệu của protein trong các mẫu sinh học với độ tái lặp tốt mà không có bất kỳ lo ngại nào cho việc sử dụng ổn định và lâu dài.
 
 

Cải thiện độ tin cậy của dữ liệu bằng cách ngăn chặn việc ăn mòn hệ thống bởi các muối halogen.
 

Kết tụ kháng thể thuốc cho thấy phản ứng miễn dịch và gây ra sự suy giảm trong hiệu suất làm sạch cũng như sản xuất, chính vì vậy, việc kiểm tra các kết tụ là một trong các đánh giá quan trọng nhất khi sản xuất các chế phẩm sinh học cũng như kiểm soát chất lượng. Tuy nhiên cần một hệ thống LC không kim loại để đạt được độ tái lặp tốt trong một khoảng thời gian dài bởi vì nồng độ cao, pha động chứa muối như natri chloride. Việc không có vật liệu kim loại trong đường dẫn, Hệ Nexara Inert cho kết quả test mẫu assay gộp với độ ổn định và độ tái lặp tốt. 

              Phân tích các kết tụ kháng thể
Real-Time Monitoring of Mobile Phase pH 
Trong sắc ký trao đổi ion hoặc sắc ký loại trừ, độ pH của pha động ảnh hưởng đến việc phân tách các chất. Bộ theo dõi pH, pHM-40, tiếp tục theo dõi và ghi lại pH thực tế trong suốt quá trình chạy. pH và sắc ký đồ của đầu dò được lưu lại cùng với dữ liệu và có thể chồng lên, đảm bảo việc truy xuất dữ liệu dễ dàng.