Shimadzu Việt Nam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company

Joint Stock Company

Shimadzu Vietnam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company is an Exclusive Distributor of SHIMADZU, a famous brand of analytical instruments, since 2000 in Viet Nam

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 3)

Shimadzu’s Work-From-Anywhere QA/QC Workflow 


Diễn giả:

Dr. Kanimozhi Sivarajan
Assitant Infomatics Manager
Shimadzu (Asia Pacific)
Tan Vin Tho
Technical Support Engineer
Shimazu (Asia Pacific)

 


Tóm tắt:
Giải pháp tổng thể Shimadzu giúp chuyển sang phòng thí nghiệm không sử dụng giấy: Paperless lab”
  • Hệ thống LabSolution CS:
            - Quản lý và truy xuất dữ liệu phân tích (đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu)
            - Điều khiển các thiết bị ở bất kỳ đâu có internet, liên kết được với nhiều thiết bị phân tích  khác nhau.
            - Tính bảo mật dữ liệu cao
 
  • Hệ thống LabSolution Bix
            - Là giải pháp giúp thống kê và quản lý được hiệu năng sử dụng thiết bị thông qua các thông số  hoạt động như số giờ sử dụng máy, số lần sử dụng của từng người dùng thiết bị, v.vv. …
            - Được minh họa trực quan sinh động qua các đồ thị
            - Giúp quản lý và tính toán được chi phí hoạt động vận hành của phòng lab một cách chính xác nhất.
 
  • Hệ thống Calibers LIMS:
            - Là giải pháp giúp người dùng quản lý được các thông tin về mẫu: SOP, người phân tích mẫu, bảng tính kết quả, xuất CoA không cần sử dụng tới file mềm.
            - Thực hiện tính toán kết quả chính xác và lấy được dữ liệu chính xác từ các thiết bị đã kết nối với phần mềm.
            - Ngoài ra giúp quản lý các tài liệu từ các phòng ban khác CoA không cần sử dụng tới file mềm.
            - Áp dụng được chữ ký điện tử.
            - Tính bảo mật dữ liệu cao.