Shimadzu Việt Nam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company

Joint Stock Company

Shimadzu Vietnam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company is an Exclusive Distributor of SHIMADZU, a famous brand of analytical instruments, since 2000 in Viet Nam

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 4)

Shimadzu’s Advanced Natural Products Workflow


Diễn giả:

Dr. Nicole Zang
Assistant Product Manager
Shimadzu (Asia Pacific)
Dr. Chua Chin Kiang
Senior Application chemist
Shimadzu (Asia Pacific)
Dr. Udi

 


Tóm tắt:
Các hợp chất tự nhiên là nguồn dược liệu quan trọng. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm các hoạt chất tự nhiên để nghiên cứu hiệu quả điều trị. Thành phần các hợp chất tự nhiên vô cùng phức tạp và đa dạng do đó việc sàng lọc các chất có hoạt tính rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Shimadzu cung cấp giải pháp tổng thể cho sản phẩm tự nhiên như phát triển thuốc mới, tinh chế, và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 
  • Drug discovery (Phát triển thuốc mới):
         Việc định danh các hoạt chất mới cần sử dụng thiết bị  LCMS với độ phân giải cao như Q-TOF. Thiết bị LC- MS 9030 của Shimadzu với công nghệ Q-TOF cho độ chính xác khối cao (1ppm) và phần mềm dễ sử dụng giúp cho sự thành công của nghiên cứu.
 
  • Purification (Tinh chế):
        Hệ thống sắc ký điều chế Nexera-Prep lắp đồng thời đầu dò UV và MS cho phép điều chế và phân tích định danh cùng lúc. Ngoài ra Shimadzu cung cấp cả hệ sắc ký siêu tới hạn áp dụng đồng thời cho điều chế và phân tích.
 
  • Quality control (Kiểm soát chất lượng)
        Năm 2020, Dược điển Trung Quốc ban hành quy định về các sản phẩm dược dân tộc, với yêu cầu kiểm soát các hoạt chất chính và kiểm tra tạp chất như thuốc trừ sâu. Thiết bị LCMS- 8060 và gói phương pháp pesticide của Shimadzu giúp giảm thời gian phát triển, tối ưu phương pháp và cho độ nhạy cao.