Shimadzu Việt Nam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company

Joint Stock Company

Shimadzu Vietnam - Trung Son T.S.S.E Scientific Equipment & Tourist Joint Stock Company is an Exclusive Distributor of SHIMADZU, a famous brand of analytical instruments, since 2000 in Viet Nam

Shimadzu 8th Global Pharma Summit 2021 (Part 6)

Shimadzu's Tech-celeration Solutions for Pharma


Diễn giả:

Dr. Pravin Konde
Chuyên gia sản phẩm
Shimadzu (Asia Pacific)
Poon Yeng Teng
Chuyên gia bán hàng kỹ thuật
Shimadzu (Asia Pacific)
Tan Teck Beng
Giám đốc sản phẩm
Shimadzu (Asia Pacific)
Lee Zhen Hao
Chuyên gia ứng dụng
Shimadzu (Asia Pacific)

 


Tóm tắt:
Phân tích đánh giá rủi ro được xem là xu hướng ưu tiên hàng đầu của các nhà sản xuất dược phẩm, đảm bảo sản phẩm cũng như quy trình sản xuất tuân thủ các quy định đặt ra. Ngoài kỹ thuật Sắc ký hay Quang phổ, Shimazdu cung cấp nhiều giải pháp công nghệ đẩy nhanh tiến độ trong các giai đoạn nghiên cứu và phát triển, sản xuất, giám sát quy trình hay kiểm soát chất lượng. Trong nội dung này Shimadzu giới thiệu các hệ thiết bị TOC 1000e, EDXRF, DSC-60 Plus. Các hệ thống này sử dụng công nghệ hiện đại, tốc độ phân tích nhanh, tiết kiệm thời gian nghiên cứu, độ ổn định cao, kết quả tin cậy.”
 
  • Thiết bị phân tích TOC online - Shimadzu TOC 1000e 
       TOC 1000e phân tích, giám sát hàm lượng Carbon hữu cơ trong nước siêu tinh khiết dùng trong ngành dược. Thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại, phân tích nhanh, kết quả tin cậy.
 
  • Thiết bị phân tích nguyên tố không phá huỷ nền mẫu - Shimadzu EDXRF
       EDXRF ứng dụng để xác định các thành phần nguyên tố nguy hại trong các dược phẩm quy định theo ICH Q3D và các dược điển như USP hay EP. EDXRF được xem là giải pháp thay thế ICP-MS hay ICP-OES trong phân tích dược phẩm.
 
  • Thiết bị phân tích nhiệt - Shimadzu DSC-60 Plus
       DSC 60 Plus là máy phân tích nhiệt dùng trong phân tích vật liệu
       Phần mềm LabSolution TA Software với chức năng điều khiển độc lập hoặc đồng thời 4 hệ thống DTG-60A, TMA-60, DSC-60 Plus, TGA-50.